Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevření nové vězeňské ubytovny

24. 12. 2006

VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ . Dne 12. prosince 2006 krátce před polednem generální ředitel Vězeňské služby České republiky genmjr. PhDr. Luděk Kula za přítomnosti ředitele Věznice Kynšperk n. O. plk. Mgr. Jiřího Šrajbera, ředitele odboru výkonu vazby a trestu plk. Mgr. Milana Hospodky, ředitele odboru vězeňské a justiční stráže plk. JUDr. Miloslava Mádleho a dalších významných hostů přestřihl slavnostní pásku a otevřel novou ubytovnu pro odsouzené. Učinil tak slavnostní tečku za ročním úsilí Věznice Kynšperk nad Ohří při budování nových ubytovacích kapacit pro vězněné osoby.
          Historie věznice se datuje od července 1995, kdy vězeňská služba bezúplatně Obrazekpřevzala od ministerstva obrany do užívání areál bývalých kasáren. Areál byl v 70. letech minulého století budován jako vojenský útvar ČSLA, který byl v roce 1995 zrušen.
          Na počátku své existence patřila Věznice Kynšperk nad Ohří k Věznici Ostrov nad Ohří, ale ještě v průběhu druhého pololetí roku 1995 byla začleněna do Věznice Horní Slavkov jako její objekt, kam spadala až do konce roku 1999. Nařízením ministra spravedlnosti č. 4 z roku 1999 byla k 1. lednu roku 2000 zřízena jako samostatná Věznice Kynšperk nad Ohří určená pro výkon trestu odnětí svobody dospělých mužů ve věznici .

 V roce 1995 bylo vybudováno první strážní stanoviště - hlavní vchod a vjezd do věznice. Postupně byly zprovozněny další objekty nutné pro zajištění chodu věznice včetně ubytovny odsouzených.
          V lednu roku 1996 tak mohlo být do věznice přemístěno z jiných věznic prvních 20 odsouzených a jejich stavy se postupně dále navyšovaly.
          Aby bylo možné odsouzené zaměstnávat, zrekonstruovala se jedna z budov na pracoviště s kapacitou 80 pracovních míst.
          Počty pracovních míst narůstaly současně s dokončováním stavebních úprav dalších prostor pro tuto činnost. Na konci roku 2000 bylo zaměstnáno průměrně 250 vězňů.
          V roce 1999 byla zahájena výstavba perimetrického oplocení střežené části věznice, operačního střediska a vnitřního a vnějšího zabezpečení věznice. V květnu následujícího roku byla tato výstavba ukončena.
          V dubnu roku 2000 byla zprovozněna další ubytovna a ubytovací kapacita tak byla navýšena na 492 míst. Nejvíce odsouzených bylo ve věznici umístěno v roce 2001, kdy se jejich průměrný počet vyšplhal až na 576. V návaznosti na novelizaci trestně právních předpisů k 1. lednu 2002 došlo postupně k poklesu na průměrný počet 413 odsouzených.
          V současné době je ve věznici umístěno 484 odsouzených.
          Počty osob vykonávající trest odnětí svobody v jednotlivých typech věznic a osob ve výkonu vazby se měnily a vězeňská služba hledala intenzivně optimální řešení pro zajištění potřebných ubytovacích kapacit.
          Věznice Kynšperk nad Ohří již od počátku své existence počítala se změnou Obrazekprofilace na typ věznice s ostrahou, a proto se na změnu postupně připravovala. Kromě jiného bylo nezbytné vybudovat nové oplocení výrobní zóny včetně signálně zabezpečovací techniky, které umožnilo věznici nejen udržet, ale i zvýšit stávající počet zaměstnaných odsouzených. Jeho výstavba byla ukončena na konci roku 2004.
          Do této doby mohli být na pracoviště ve výrobní zóně zařazováni pouze odsouzení v kategorii dozor, kteří splňovali podmínky pro udělení volného pohybu mimo věznici při plnění pracovních úkolů nebo pro zařazení na nestřežená pracoviště. Skladba vězňů ve věznici neumožňovala na pracoviště mnohdy zařadit tolik odsouzených, kolik jich podnikatelské subjekty ke zpracování zakázek požadovaly. Smyslem této investiční akce, která celkově posílila bezpečnost věznice, bylo zejména vytvoření dalších pracovních příležitostí nejen pro odsouzené v kategorii dozor, ale i v kategorii ostraha, kteří tak mohou ve větší míře hradit náklady výkonu vazby a trestu, plnit vyživovací povinnost a hradit škody způsobené trestnou činností. Zaměstnávání je nedílnou součástí zacházení s vězni a zvyšování zaměstnanosti odsouzených patří mezi trvalé priority Vězeňské služby České republiky. Celorepublikový průměr zaměstnanosti v rámci Vězeňské služby ČR činí 45 %. Věznice Kynšperk n. O. patří mezi organizační jednotky s vyšší zaměstnaností a dosahuje 60 %. Vězni jsou zaměstnáni ve vlastních režijních provozech a na pracovištích podnikatelských subjektů v rámci provozovny střediska hospodářské činnosti věznice. Mohou se též bezplatně podílet v rámci brigádnické činnosti na údržbových, úklidových a jiných pracích prospěšných pro věznici
          V říjnu 2005 věznice zpracovala návrh na zprovoznění nevyužitého objektu č. 006 za účelem získání nových ubytovacích kapacit.
          Práce na zprovoznění objektu byly zahájeny 1. 11. 2005 a ukončeny 30. 9. 2006. Kolaudace se uskutečnila 15. 11. 2006.
          Dne 1. listopadu 2005 byly zahájeny bourací práce, celý objekt byl vyklizen, odpad odvezen a uložen na skládku. Činnost na zprovoznění objektu zahrnovala nejen bourací práce, ale i stavbu příček, opravu oken, elektroinstalace, izolací a povrchů, střechy, výměnu vnitřních rozvodů vody a ještě řadu dalších stavebních prací. Zrekonstruovali jsme též předávací stanici tepla, vybudovali požární únikové schodiště a zajistili potřebné stavebně technické bezpečnostní prvky - okenní mříže, žiletkové dráty, katry aj.
          Celkem vynaložené náklady představují částku 14 579 525,- Kč, přičemž náklady na jedno ubytovací místo činí 67 500,- Kč.
          Způsob výstavby, na kterém se významnou měrou podíleli odsouzení a zaměstnanci věznice, je z hlediska finančních nákladů levnější, než při zadání celé rekonstrukce stavební firmě. Průměrně v měsíci se na pracích podílelo 25 odsouzených, kteří na akci odpracovali 4 951 sedmihodinových směn, tj. celkem 34 657 hodin.
          Zprovozněním tohoto objektu se zvýší ubytovací kapacita věznice o dalších 213 míst při 4 m2 na osobu. Celková ubytovací kapacita věznice tak stoupne na 636 míst při 4 m2 na jednu vězněnou osobu
          Přechod roku 2006 a 2007 se stane pro věznici zlomovým nejen díky tomu, že její kapacita výrazně stoupne, ale i proto, že na základě Nařízení generálního ředitele Vězeňské služby ČR č. 76 z 22. listopadu 2006 se od 1. prosince 2006 Věznice Kynšperk nad Ohří stává věznicí typu s ostrahou určenou pro výkon trestu odnětí svobody dospělých mužů. Ve věznici budou zřízena oddělení s dozorem a s ostrahou. K současným delikventům tak přibudou další, kteří byli odsouzeni k trestu do věznice přísnějšího typu. O zařazení odsouzených osob do jednotlivých typů věznic rozhoduje výhradně příslušný soud.
          V rámci vězeňské služby jsou uplatňovány čtyři základní typy výkonu trestu. Od nejmírnějšího po nejpřísnější je to výkon trestu s dohledem, s dozorem, s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Věznice Kynšperk nad Ohří se stala šestnáctou věznicí s ostrahou v ČR. Jednotlivé typy věznic se od sebe liší vnitřním režimem a zajištěním vnější bezpečnosti, která zahrnuje řadu stavebně technických a zabezpečovacích prvků.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář